PONUDBA ZA ŠOLE IN VRTCE

Zavod Škrateljc izvaja raznolike programe za vrtčevske in šolske skupine na področju kulture, predšolske vzgoje in izobraževanja ter športa: pravljično-doživljajske poti v naravi, izvirne zgodbe o slovenskih krajih v slikanicah, predstave glasbenih pravljic in stripi, ki na sodoben, komunikativen in dinamičen način približajo klasike slovenskega jezika in literature.

pravljično-doživljajski programi

NOVO! Krškočara

V Krškočari otroke spremljajo čarovniški učitelji in učiteljice, ki otroke učijo spretnosti, vrlin in znanja. Zgodba o čarovniški šoli Krškočari je nastala v času, ko je svet čez noč postal drugačen. Legenda o šoli, ki jo zadane urok nevidnosti je zgodba o šoli na daljavo. Je zgodba o učiteljih in učiteljicah, ki otroke spremljajo na novih poteh skozi neznano. Krškočara je zgodba o dobri volji in pravi energiji!

VABIMO VAS NA

Vabimo vas na Krškočara, Pot močvirskih škratov na Mali Plac, Škratji Kras, Polhov doživljajski park, Pot pastirskih škratov na Krvavcu in Smaragdno dogodivščino ob Ajdovskem zidu, ki so odličen pedagoško-turistični produkt, s pomočjo katerega bodo otroci osvojili zastavljene cilje in standarde znanja prve in druge triade.

UČNI PROGRAMI

Zgodbe, povezane z resničnimi kraji po Sloveniji, so temelj inovativne prezentacije naravne in kulturne dediščine skozi izviren koncept pravljično-doživljajskih poti v naravi. Njihov namen in vloga je:

 • motivacijsko gibalna, saj je pomemben motivator mlajših otrok k temu, da se gibajo v naravi in spoznavajo pohodništvo na zabaven način;
 • spodbuja domišljijo in lastno ustvarjalnost, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob pomoči interpretativnih vodnikov oziroma vzgojiteljev ali pedagogov pripelje do posebnih doživetij;
 • omogoča spoznavanje narave, razvoj našega odnosa do nje in dvig ekološke zavesti.

“PROGRAMI ZA VRTČEVSKE IN ŠOLSKE SKUPINE OBSEGAJO SAMOSVOJE ALI VODENE OBISKE POTI V NARAVI”

STANDARDI ZNANJA

 • Spoznavanje in učenje skozi pogovor
 • Pisanje velikih tiskanih črk, risanje škratorunskih simbolov in znakov, seštevanje in odštevanje
 • Poslušanje, doživljanje in poustvarjanje izvirne zgodbe v slikanici 
 • Lesene skulpture in vizualna podoba poti temeljijo na vrhunski ilustraciji slovenskih avtorjev
 • Poslušanje in prepoznavanje različnih zvokov iz okolja in narave
 • Ustvarjanje zvokov in melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Motivacija otrok h gibanju v naravi in spoznavanju pohodništva na zabaven način
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Spretnostni elementi za spodbujanje gibalne motorike
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Spoznavanje pomena pravil v naravi in ekosistemih (močvirje, pašniki, zaščitena območja)
 • Opazovanje in spoznavanje narave (vreme, naravne in kulturne značilnosti, rastline in živali)
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Doživljanje zgodbe književnega dela v resničnem okolju, povezovanje zgodbe z izkušnjami in znanjem, osvojenim na poti v naravi
 • Učenje in spoznavanje naravne in kulturne dediščine skozi pravljične zgodbe, na zabaven način
 • Branje besedila v didaktični knjižici in na tablah ter pisanje (izpolnjevanje knjižice, križanke, znaki)
 • Seštevanje in odštevanje
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu in dramskemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Posnemanje ritmičnih zvokov in melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Motivacija otrok h gibanju v naravi in spoznavanju pohodništva na zabaven način
 • Prepozna osnovne geometrijske like in telesa
 • Spretnostni elementi za spodbujanje gibalne motorike
 • Spoznavanje različnih življenjskih okolij (gozd, travnik, močvirje, pašniki, Kras…) ter živih bitij v različnih okoljih
 • Opazovanje sprememb v naravi v različnih letnih časih
 • Opazovanje in opisovanje vremenskih stanj in pojavov
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Spoznavanje pomena pravil v naravi in ekosistemih (močvirje, pašniki, zaščitena območja)
 • Opazovanje in spoznavanje narave (vreme, naravne in kulturne značilnosti, rastline in živali)
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Branje besedil v didaktični knjižici in na tablah ter pisanje (izpolnjevanje knjižice, križanke, znaki
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu in dramskemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Ustvarjanje melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
 • Spoznavanje in opazovanje živih bitij v različnih življenjskih okoljih
 • Timsko delo in ekipni duh za doseganje ciljev in uspešno misijo na poti
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob pomoči interpretativnih vodnikov
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskih krajev na zabaven, interaktiven način
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu in dramskemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Ustvarjanje melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Spoznavanje in opazovanje živih bitij v različnih življenjskih okoljih
 • Timsko delo in ekipni duh za doseganje ciljev in uspešno misijo na poti
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Spretnostne naloge za spodbujanje gibalne motorike in možganske naloge v didaktični beležki
 • Prepoznavanje vrst rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju
 • Prepoznavanje drevesnih in grmovnih vrst, ki rastejo v ožjem okolju
 • Natančno in sistematično zaznavanje in opazovanje narave in okolja s čim več čutili
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja (pokrajine) in pomen skrbi zanj
 • Spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob pomoči interpretativnih vodnikov
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskih krajev na zabaven, interaktiven način
 • Spoznavanje domačega okolja na drugačen način
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu, dramskemu in literarnemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Ustvarjanje melodij ali koncerta na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Ustvarjanje pejsažev in opazovanje narave za umetniški navdih
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja (pokrajine) in pomen skrbi zanj
 • Spoznavanje družbe in narave skozi medsebojno odvisnost živih bitij v naravi (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
 • Spoznavanje fotosinteze in njenih značilnosti (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
 • Spoznavanje zgodovinskega obdobja Rimljanov (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu, rimske številke, latinski reki)
 • Spoznavanje značilnosti trajnostnega razvoja
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob
 • Pomoči interpretativnih vodnikovobisk ene od naravnogeografskih enot Slovenije (predalpski svet, Kras) spoznava vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvija spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskih krajev na zabaven, interaktiven način
 • Razumevanje pomena ohranjanja in zaščite naravne in kulturne dediščine
 • Spoznavanje domačega okolja na drugačen način
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu, dramskemu in literarnemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Ustvarjanje melodij ali koncerta na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Ustvarjanje pejsažev in opazovanje narave za umetniški navdih
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja (pokrajine) in pomen skrbi zanj
 • Spoznavanje družbe in narave skozi medsebojno odvisnost živih bitij v naravi (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
 • Spoznavanje fotosinteze in njenih značilnosti (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
 • Spoznavanje zgodovinskega obdobja Rimljanov (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu, rimske številke, latinski reki)
 • Spoznavanje značilnosti trajnostnega razvoja
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti

Stopite v kontakt z nami

Napišite nam kaj vas zanima. Odgovorimo vam v najkrajšem možnem času. Za nujne primere nas pokličite na 051 389 843.