OFFER FOR SCHOOLS AND KINDERGARTENS

Zavod Škrateljc izvaja raznolike programe za predšolske in šolske skupine na področju kulture, vzgoje in izobraževanja ter športa. Programi se izvajajo v naravi, na pohodniških pravljično-doživljajskih poteh, dopolnjujejo pa jih izvirne zgodbe o slovenskih krajih v slikanicah ter predstave glasbenih pravljic za najmlajše.

Zgodbe, povezane z resničnimi kraji po Sloveniji, so temelj inovativne prezentacije naravne in kulturne dediščine skozi izviren koncept pravljično-doživljajskih poti v naravi.

FAIRY-ADVENTURE PROGRAMMES

 

Pedagoški programi, ki so pred vami, so nekaj edinstvenega in nevsakdanjega. V sebi združujejo vso znanje, s katerim učenci dopolnijo in nadgradijo znanje pridobljeno v šolskih klopeh, na drugi strani pa s svojo očarljivo pravljičnostjo in doživetji poskrbijo, da se na poti sigurno ne boste dolgočasili.

Program se izvaja v naravi, saj gre za prave, lahke pohodniške poti, ki bodo poleg znanja in zabave zagotovile tudi zadostno mero telovadbe.

Znanje, narava, zabava, šport in ščepec čarovnije je vodilo pri oblikovanju naših pedagoških programov. Njihov namen in vloga je:

 • motivacijsko gibalna, saj spodbujajo h gibanju v naravi in spoznavanju pohodništva na zabaven način;
 • spodbujajo domišljijo in lastno ustvarjalnost;
 • omogočajo spoznavanje narave in razvijanje odnosa do njenega ohranjanja ter dvig ekološke zavesti.
Pedagoška knjižica Škrateljc Šolski izleti

Za obiske vrtcev in šol, zaključene skupine in počitniška varstva, je tu

brošura Pedagoški programi Škrateljc.

POSEBNA PONUDBA ZA PEDAGOGE

Vsak mesec vas vabimo, da se pridružite javnim vodenjem po naših pravljično – doživljajskih poteh. Na ta način boste dobili najboljši vpogled v prezentacijo pohodniških poti, njihovega programa in vsebin, ki jih bomo v sklopu pedagoških programov predstavljali vašim učencem. 
 
Močvirska beležka Pot močvirskih škratov na Mali plac pravljično-doživljajska pot Škrateljc

Obisk poti je za pedagoge brezplačen. 

 
Obvezne so prijave, najkasneje do zadnjega petka pred izbranim vodenjem, na: 
 
Z veseljem vas pričakujemo! 

TERMINI JAVNIH VODENJ ZA POSAMEZNE POTI 

OGLED VODENJ
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji

“PROGRAMI ZA VRTČEVSKE IN ŠOLSKE SKUPINE OBSEGAJO SAMOSTOJNE ALI VODENE OBISKE POTI V NARAVI”

STANDARDI ZNANJA

 • Spoznavanje in učenje skozi pogovor
 • Pisanje velikih tiskanih črk, risanje škratorunskih simbolov in znakov, seštevanje in odštevanje
 • Poslušanje, doživljanje in poustvarjanje izvirne zgodbe v slikanici 
 • Lesene skulpture in vizualna podoba poti temeljijo na vrhunski ilustraciji slovenskih avtorjev
 • Poslušanje in prepoznavanje različnih zvokov iz okolja in narave
 • Ustvarjanje zvokov in melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Motivacija otrok h gibanju v naravi in spoznavanju pohodništva na zabaven način
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Spretnostni elementi za spodbujanje gibalne motorike
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Spoznavanje pomena pravil v naravi in ekosistemih (močvirje, pašniki, zaščitena območja)
 • Opazovanje in spoznavanje narave (vreme, naravne in kulturne značilnosti, rastline in živali)
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Doživljanje zgodbe književnega dela v resničnem okolju, povezovanje zgodbe z izkušnjami in znanjem, osvojenim na poti v naravi
 • Učenje in spoznavanje naravne in kulturne dediščine skozi pravljične zgodbe, na zabaven način
 • Branje besedila v didaktični knjižici in na tablah ter pisanje (izpolnjevanje knjižice, križanke, znaki)
 • Seštevanje in odštevanje
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu in dramskemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Posnemanje ritmičnih zvokov in melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Motivacija otrok h gibanju v naravi in spoznavanju pohodništva na zabaven način
 • Prepoznavanje osnovnih geometrijskih likov in teles
 • Spretnostni elementi za spodbujanje gibalne motorike
 • Spoznavanje različnih življenjskih okolij (gozd, travnik, močvirje, pašniki, Kras…) ter živih bitij v različnih okoljih
 • Opazovanje sprememb v naravi v različnih letnih časih
 • Opazovanje in opisovanje vremenskih stanj in pojavov
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Spoznavanje pomena pravil v naravi in ekosistemih (močvirje, pašniki, zaščitena območja)
 • Opazovanje in spoznavanje narave (vreme, naravne in kulturne značilnosti, rastline in živali)
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Branje besedil v didaktični knjižici in na tablah ter pisanje (izpolnjevanje knjižice, križanke, znaki)
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu in dramskemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Ustvarjanje melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
 • Spoznavanje in opazovanje živih bitij v različnih življenjskih okoljih
 • Timsko delo in ekipni duh za doseganje ciljev in uspešno misijo na poti
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob pomoči interpretativnih vodnikov
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskih krajev na zabaven, interaktiven način
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu in dramskemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Ustvarjanje melodij na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Spoznavanje in opazovanje živih bitij v različnih življenjskih okoljih
 • Timsko delo in ekipni duh za doseganje ciljev in uspešno misijo na poti
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Spretnostne naloge za spodbujanje gibalne motorike in možganske naloge v didaktični beležki
 • Prepoznavanje vrst rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju
 • Prepoznavanje drevesnih in grmovnih vrst, ki rastejo v ožjem okolju
 • Natančno in sistematično zaznavanje in opazovanje narave in okolja s čim več čutili
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja (pokrajine) in pomen skrbi zanj
 • Spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob pomoči interpretativnih vodnikov
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskih krajev na zabaven, interaktiven način
 • Spoznavanje domačega okolja na drugačen način
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu, dramskemu in literarnemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Ustvarjanje melodij ali koncerta na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Ustvarjanje pejsažev in opazovanje narave za umetniški navdih
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja (pokrajine) in pomen skrbi zanj
 • Spoznavanje družbe in narave skozi medsebojno odvisnost živih bitij v naravi (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
 • Spoznavanje fotosinteze in njenih značilnosti (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
 • Spoznavanje zgodovinskega obdobja Rimljanov (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu, rimske številke, latinski reki)
 • Spoznavanje značilnosti trajnostnega razvoja
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti
 • Spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti, saj skozi pravljične podobe in reševanje nalog otroci dvigajo svoje kompetence, vse to pa ob pomoči interpretativnih vodnikov
 • Obisk ene od naravnogeografskih enot Slovenije (predalpski svet, Kras) spoznava vrednote in enkratnost slovenske pokrajine, razvija spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskih krajev na zabaven, interaktiven način
 • Razumevanje pomena ohranjanja in zaščite naravne in kulturne dediščine
 • Spoznavanje domačega okolja na drugačen način
 • Spodbujanje h glasbenemu, likovnemu, dramskemu in literarnemu ustvarjanju skozi opazovanje narave in njenih značilnosti
 • Ustvarjanje melodij ali koncerta na zvočilih v naravi oz. pri glasbeni pravljici z delavnico
 • Krožne poti do največ 3,5 km s postanki na doživljajskih točkah in malico na poti
 • Vstop v pohodništvo, upoštevanje orientacijskih zakonitosti in pravil varne hoje v naravi
 • Orientacija v gozdu s pomočjo zemljevida, smerokazov in drugih znakov
 • Ustvarjanje pejsažev in opazovanje narave za umetniški navdih
 • Spoznavanje naravne in kulturne dediščine domačega kraja (pokrajine) in pomen skrbi zanj
 • Spoznavanje družbe in narave skozi medsebojno odvisnost živih bitij v naravi (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
 • Spoznavanje fotosinteze in njenih značilnosti (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu)
 • Spoznavanje zgodovinskega obdobja Rimljanov (Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu, rimske številke, latinski reki)
 • Spoznavanje značilnosti trajnostnega razvoja
 • Krepitev pozitivnega odnosa do narave in dvig ekološke zavesti

Stopite v kontakt z nami

Za dodatne informacije in rezervacije nam pišite na ksenja@skrateljc.org ali pokličite na 070 409 844. Z veseljem vam bomo pomagali!
  VABIMO VAS NA

  Vabimo vas na pravljično-doživljajske poti Krškočara, Pot močvirskih škratov na Mali Plac, Škratji Kras in Smaragdno dogodivščino ob Ajdovskem zidu, ki so odličen pedagoško-turistični produkt, s pomočjo katerega bodo otroci osvojili zastavljene cilje in standarde znanja prve in druge triade.