ŠKRATELJC, ZAVOD ZA KULTURO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

Zavod Škrateljc sta maja 2015 ustanovila dr. Uroš Grilc in Nina Peče Grilc za večjo participacijo različnih starostnih skupin v kulturi, promocijo gibanja v naravi in razvoj produktov kreativnega turizma.

Zavod svoj namen dosega s pomočjo izvajanja različnih dejavnosti, kot so izdajanje knjig, oblikovanje družinskih pravljično-doživljajskih poti v naravi ter izvajanje drugih programov, ki na inovativen način združujejo ustvarjalnost, kulturno dediščino ter izročilo in zdrav način življenja.

ZALOŽBA NA PODROČJU OTROŠKE IN MLADINSKE LITERATURE.

Naš cilj ni izdati čim več knjig, temveč okoli knjig razviti zgodbe, preko katerih na inovativne načine nagovarjamo različne ciljne skupine bralcev.

TURISTIČNI PRODUKTI

S pomočjo kakovostne ponudbe družinskega turizma, izvirnih zgodb, ki so povezane z lokalnimi elementi, in s pomočjo ustvarjalcev različnih strok organiziramo integralne turistične produkte.

DOŽIVETJA

Z inovativnimi oblikami prezentacije naravne in kulturne dediščine in s pomočjo izvirnega koncepta doživljajskosti ustvarjamo prav posebna doživetja, tako zabavne kot poučne narave.

NASTOPI

Zavod izvaja nastope in predstave pravljic v vrtcih, šolah in na različnih drugih prizoriščih, tako notranjih kot zunanjih.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

2021

Glasbene pravljice na CD-ju 3 škratje in 1 čarovniška

IZVEDENI PROJEKTI IN REFERENCE ZAVODA

2021

Polhov doživljajski park – 2. pravljično doživljajska pot – 3. mesto NAJ TEMATSKA POT 2021

2021

Stripovski peformans Reformatorji na odru

2021

Pod svobodnim soncem – strip (Goran Vojnovič, Damijan Stepančič)

2021

Krškočara – 7. pravljično-doživljajska pot

2021

Reformatorji v stripu – priznanje ZLATA HRUŠKA 2021

2021

Glasbena pravljica Krškočara (Samo Kutin, Ana Kravanja in Nina Peče Grilc)

2021

slikanica Čarovniška šola Krškočara (Uroš Grilc, Jaka Vukotič)

2021

Slikanica Krummhorn und das goldene Herz (Uroš Grilc, Gregor Goršič)

2021

Slikanica Little Horns and Golden Heart (Uroš Grilc, Gregor Goršič)

2021

Slikanica Rogec in zlato srce (Uroš Grilc, Gregor Goršič)

2021

slikanica Ajdovski zid (Uroš Grilc, Jaka Vukotič)

2021

doživetje Skrivnostna Bistra – Menihov vrt

2021

Šratji Kras – 6. pravljično-doživljajska pot

2020

Cankar v stripu – priznanje JABOLKO NAVDIHA 2020

2020

Slikanica The Treasure of the Pokljuka Dwarves (Žiga X Gombač, Gorazd Vahen)

2020

Slikanica Zaklad pokljuških škratov (Žiga X Gombač, Gorazd Vahen)

2020

Spletni dogodek Reformatorji v stripu – V ŽIVO!

2020

Reformatorji v stripu (Boštjan Gorenc – Pižama, Jaka Vukotič, Kozma Ahačič) – priznanje ZLATA HRUŠKA 2021

2020

Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu – 5. pravljično-doživljajska pot

2019

Pot močvirskih škratov na Mali plac – 3. mesto za NAJ TEMATSKA POT 2019

2019

Glasbena pravljica Škratje s Krasa (Samo Kutin, Ana Kravanja, Lučka Grilc in Nina Peče Grilc)

2019

Pravljični Šumberk – 4. pravljično-doživljajska pot

2019

glasbena pravljica Izgubljeni slamnik (Andrej Fon, Nina Peče Grilc)

2019

Slikanica Izgubljeni slamnik (Uroš Grilc, Anika Kočevar)

2018

Pot pastirskih škratov na Krvavcu – 2. mesto SEJALEC 2018

2018

Pot močvirskih škratov na Mali plac – 3. pravljično-doživljajska pot – 3. mesto za NAJ TEMATSKA POT 2019

2018

Polhov doživljajski park – 2. pravljično-doživljajska pot – 3. mesto NAJ TEMATSKA POT 2021

2018

Razstava Polhov doživljajski park (Krakovski nasip, Ljubljana)

2018

Slikanica Škratje s Krasa (Uroš Grilc, Zvonko Čoh)

2018

20 razstav Cankar v stripu (različne lokacije po Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji)

2018

Nemška izdaja stripa Jernej der Knecht v sodelovanju s Pavelhaus

2018

Gledališko-stripovski performans Cankar strip (Boštjan Gorenc – Pižama, Žiga X Gombač in Andrej Rozman Roza)

2018

Cankar v stripu (Boštjan Gorenc – Pižama in Tanja Komadina, Žiga X Gombač in Igor Šinkovec, Andrej Rozman Roza in Damjan Stepančič) – priznanje JABOLKO NAVDIHA 2020

2018

Glasbene pravljice na CD-ju Dve škratji in ena polšja (Samo Kutin, Ana Kravanja in Nina Peče Grilc)

2018

Slikanica Il ghiro chiassone (Uroš Grilc, Maša Kozjek)

2018

Slikanica The Roistering Dormouse (Uroš Grilc, Maša Kozjek)

2017

Slikanica Polh rogovilež (Uroš Grilc, Maša Kozjek)

2017

Pot pastirskih škratov na Krvavcu – 1. pravljično-doživljajska pot – 2. mesto SEJALEC 2018

2017

slikanica O pastirjih in škratih s Krvavca (Uroš Grilc, Gorazd Vahen)

2018

Slikanica Mali plac (Uroš Grilc, Gorazd Vahen)