PONUDBA ZA VRTCE

Pred vami so pravljično – doživljajski programi, namenjeni tudi najmlajšim. Programi spodbujajo h gibanju v naravi in spoznavanju pohodništva na zabaven način, spodbujajo domišljijo in lastno ustvarjalnost ter omogočajo spoznavanja narave in razvijanje odnosa do njenega ohranjanja ter dvigovanje ekološke zavesti.

pEDAGOŠKI Pravljično-doživljajski programi

VELIKANI ISTRE

Istra je dežela velikanov, ki so ljudem nekoč radi pomagali. Klesali so skalne stene, postavljali griče, premikali reke in gradili gradove. Za zaščito Kubeda so zgradili Turn, nenavaden stolp s petimi vogali, ki mu po vsej Evropi ni enakega. A ljudje do velikanov niso bili prijazni, zato so ti te kraje zapustili. In tu se začne pravo doživetje.

VSEBINA PROGRAMA

Na pot se učenci podajo z Velebeležko, s pomočjo katere iščejo sledi velikanov Istre in spoznavajo njihov svet, odkrivajo njihove graditeljske spretnosti, govorico in velikanske vrednote. Na poti zbirajo velepečate, poiščejo zlata jajca, spregovorijo v velikanščini in odkrivajo skrivnosti Istre, ki je na pobočju Lačne še posebej pravljična in slikovita, polna čudovitih vonjev, raznolikih oblik ter zgodb.Vodnik glede na starostno skupino učencev na poti predstavi učne vsebine, ki se navezujejo na naravno in kulturno dediščino Slovenske Istre: zgodovina Kubeda in istrskih gradov, gradnja suhega zidu, značilnosti Kraškega roba, rastlinstvo in živalstvo tega območja, Šavrinke in njihovo izročilo. Velik poudarek pa je tudi na istrskih narečjih, glagolici in ljudskem izročilu (istrske strašljivke, zgodbe domačinov, …).

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA:

Dolžina poti je 4,5 km, vmes odmor za malico. Oprema: športna obutev, nahrbtnik z vodo in šolsko malico.
Izhodišče: Kmetija Jakomin, Kubed

Program traja cca 3 ure

KRŠKOČARA

Krškočara je pohodniška pot v Krškem, ki razkriva zanimivosti, povezane z zgodovino Krškega in z učenjaki, ki so tu bivali (Bohorič, Dalmatin, Valvasor), pa tudi z energijo in zanimivo naravo. 

Priporočeno je, da otroci pred obiskom poznajo slikanico Krškodabra School Of Witchcraft ali poslušajo glasbeno pravljico, saj bo tako njihovo doživetje še intenzivnejše. 

VSEBINA PROGRAMA

Zgodba Krškočare govori o štirih prijateljih, ki se učijo in urijo za čarovnike. A že prvi dan šole jih čaka velika preizkušnja, saj je njihovo šolo zadel tristoletni urok. Pravljično doživetje Krškočara učence popelje v čarovniško šolo, v kateri jih čakajo različne preizkušnje. 

Zgodba o čarovniški šoli Krškočari, ki jo zadane urok nevidnosti, je nastala v času, ko je svet čez noč doletela šola na daljavo. Je zgodba o učiteljih in učiteljicah, ki učence spremljajo na novih poteh skozi neznano. 

Vodnik glede na starostno skupino učencev predstavlja različne učne vsebine*, ki se navezujejo na naravo: prepoznavanje živali, drevesnih vrst (Krakovski gozd), rastlin in zelišč, na zgodovino kraja (prazgodovina, Kelti), na pisave (vrste pisav, slovenski jezik), književnost (ločevanje med resničnostjo in pravljičnimi, fantastičnimi elementi), krepitev socialnih veščin (sprejemanje sebe in drugih, drugačnosti). 

Pot učenci prehodijo s čaropalico in Čarobukvico, beležko, v kateri so zbrane vsebine, ki jih spoznavajo na poti.  Program popestrijo doživljajske točke, kjer rešujejo naloge, skozi katere se naučijo veliko novega o Krškem in se prepustijo zgodbam, tako pravljičnim kot resničnim.

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA:

Dogodivščina Krškočara se prične v atriju Mestnega muzeja Krško, kjer vas pričaka vodnik. Pot je dolga 4 km, je urejena, nezahtevna, dobro označena s smerokazi in utrjena, učenci naj imajo pohodno obutev. 

Program traja cca 3 ure

Znotraj programa lahko umestimo tudi šolsko malico. 

TEMPELJ ZMAJA LINTVERNA

Tempelj zmaja Lintverna je gozdna pustolovščina, ki nas poveže z naravo in nauči veščin krotilcev vode. Dogodivščina otroke popelje v starodavni svet zmajev, ki predstavljajo neukrotljivo moč narave. So ljudje včasih pri kraškem izviru res videli zmajeve mladiče ali pa gre za katero od nenavadnih živali, ki še danes bivajo ob čudežnem potoku Bela? 

VSEBINA PROGRAMA

Na poti učenci spoznavajo veščine in skrivnosti krotilcev vode. To so ljudje s posebnimi znanji in močmi, ki v naravi vzpostavljajo ravnovesje. Vodnik glede na starostno skupino razlaga učne vsebine, ki se navezujejo na naravno in kulturno dediščino tega območja in reke Bele ter na živali, ki prebivajo ob in v njeni strugi. Predvsem pa je velik poudarek na vzpostavljanju stika z naravo, iskanju sozvočja in ozaveščanja o moči narave skozi raznolike gibalne in dihalne vaje. 

Po poti se učenci sprehodijo z Zmajebukvico, v katero zbirajo žige nenavadnih živali, z zvočili privabljajo zvoke narave ter se urijo v zmajogi za vstop v Zmajev red krotilcev vode.

*Pohodniška pot je zahtevnejša in z določenimi omejitvami, zato se o obisku skupin dogovarjamo individualno. Priporočamo pa jo predvsem učencem od 1. razreda dalje ter manjšim skupinam (interesne dejavnosti, planinski krožki, ipd.) zaradi specifičnega dostopa do izhodišča.

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA:

Dogodivščina Tempelj zmaja Lintverna se prične pri koči v Starem malnu na Vrhniki, kjer vas pričaka vodnik. Pohodniška pot je zahtevnejša, dolga 2 km. Potrebna je dobra pohodniška obutev.

Program traja cca. 2,5 uri.

Znotraj programa lahko umestimo šolsko malico.

.

POT MOČVIRSKIH ŠKRATOV NA MALI PLAC

Mali plac je naravni rezervat na Ljubljanskem barju, najjužnejši ostanek visokega barja. Tu se na majhnem prostoru zgoščajo vse ključne značilnosti barja, kakršno je bilo nekoč.  Zgodba približa vrednote in lepote Ljubljanskega barja in jih spodbuja k odkrivanju in varovanju narave. 

Priporočeno je, da učenci pred obiskom poznajo slikanico Mali plac ali poslušajo glasbeno pravljico, saj bo tako njihovo doživetje še intenzivnejše. 

OPIS PROGRAMA

Zgodba, ki spremlja program, govori o Malem placu, čarobnem kraju, polnim nenavadnih cvetlic in živali. V njem vse brbota, reglja, šumi in žvrgoli. Že tisoče let ga prekriva mah, ki sega globoko v gozd, v kraljestvo močvirskih škratov. Na Malem placu živijo močvirski škrati, ki radi kakšno ušpičijo. Vanj so se naselili zoprni komarji in nadležne mušice. Naloga učencev je, da prelomijo urok in rešijo Mali plac. Učencem doživetje na poti popestrijo velike lesene skulpture močvirskih živali, tudi želve sklednice, ki je osrednji lik zgodbe. 

Vodnik glede na starostno skupino učencev na poti predstavi učne vsebine*, ki se navezujejo na  živalstvo in rastlinstvo barja, zgodovino kraja (koliščarji), ekologijo (ohranjanje narave). Poudarek je na gibanju v naravi (pohodništvo) in gozdni pedagogiki

Vse vsebine so zbrane v Močvirski beležki, s katero se učenci sprehodijo čez pot in sproti rešujejo najrazličnejše naloge. S pomočjo doživljajskih elementov odkrivajo čudovito naravo, saj se pravljični svet vseskozi prepleta z resničnimi lepotami narave.

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA:

Pot je urejena, lahka, dolga 3,2 km. Pot se prične v Športnem parku Bevke, kjer vas pričaka vodnik. Pot je dobro označena in utrjena, učenci naj imajo pohodno obutev, nikakor pa ne smejo biti obuti v škornje. 

Program traja cca 2,5 uri.

Znotraj programa lahko umestimo šolsko malico. 

ŠKRATJI KRAS

Škratji Kras je pohodniška pot v Štanjelu na Krasu, ki učence popelje v čudoviti svet Krasa, jim razkrije marsikatero kraško skrivnost ter skrite kotičke prelepega starodavnega Štanjela. Priporočeno je, da učenci pred obiskom poznajo slikanico The Karst Goblins ali poslušajo glasbeno pravljico za še intenzivnejše doživetje. 

Odlična dopolnitev programa predstavlja obisk gradu Štanjel in njihovega izkustvenega muzeja, kjer bodo učenci lahko doživeli Kras z vsemi svojimi čutili.

VSEBINA PROGRAMA:

Komenski Kras je »Kras v malem«, saj na njem najdemo vse ključne naravne vrednote Krasa, območje Štanjela pa je izjemno bogato s kulturno dediščino. Je pripoved o tem, kako so nagajivi škratje zagodli prebivalcem Štanjela, v katerem je vse postavljeno na glavo. Na Škratjem Krasu so skrili kraške pečate in vsenaokrog natrosili škratje uroke. Kraški svet zdaj ni več trden kot kamen, vztrajen kot burja in pisan kot ruj. Kras potrebuje pomoč! In tukaj se poda domišljija na čisto pravo pot iz kamna in prsti.

Vodnik učencem glede na starostno skupino podaja učne vsebine*, ki se navezujejo na značilnosti Krasa in kraške pokrajine (naravne značilnosti gozdov, rastja, kraškega kamna, kraških jam), umetnost (kamnita glasbila, slikarstvo), zgodovino kraja (Štanjel), živalstvo kraškega področja (podrobneje spoznajo kraškega ovčarja in človeško ribico) ter slovensko pesništvo (Srečko Kosovel). Učenci so spodbujeni k ustvarjanju, saj jim je Kras predstavljen kot umetniški navdih.  

Vse vsebine so predstavljene v Krasni beležki, izvirni različici učnega lista, s pomočjo katere učenci prehodijo pohodniško pot in rešujejo naloge. Na poti jih očarajo skulpture iz lesa in kamna iz kraških kamnolomov, ki poskrbijo, da pot ni le poučna temveč tudi zabavna.  

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA: 

Dogodivščina Škratji Kras se prične na parkirišču ob pošti v Štanjelu, kjer vas pričaka vodnik. Pohodniška pot je lahka, dolga 3,4 km. Priporočljiva je pohodniška obutev. 

Program traja cca 2,5 uri. 

Znotraj programa lahko umestimo šolsko malico. 

VILINSKI HOMEC

Vilinski Homec je pohodniška pot na Homcu v Radomljah pri Domžalah, ki vas popelje v pravljični svet vilincev, razkriva pa tudi skrivnosti zelišč, mlinov in mlinarjev, spoznate pa se tudi s skavtskimi vrlinami.

VSEBINA PROGRAMA:

Sredi dežele, kjer so nekoč drug ob drugem klopotali mlini, se nad reko dviga kraj po imenu Homec, skozi katerega teče reka Kamniška Bistrica, ob njej pa se še danes vijejo male rečice, na katerih je bilo še nedolgo tega vse polno mlinov. Tem rečicam pravimo mlinščice. Pravijo, da so v teh krajih doma rečne vile in vilinci, ki sredi gozda v soju jutranje zarje plešejo svoj skrivnostni vilinski ples. Vodnik glede na starostno skupino razlaga učne vsebine*, ki se navezujejo tako na naravno kot kulturno dediščino tega kraja. Vsebine se navezujejo na tradicijo mlinarstva na tem območju, spoznavajo živali in rastline, ki jih je moč najti na Homcu, pravila nabiralništva in zdravilne rastline ter se sprehodimo v pretekla obdobja tega kraja. Poseben poudarek je na vrednotah in vrlinah, kot so
ljubezen, spoštovanje, pomoč, prijateljstvo.

Pot z učenci prehodite z Vilinsko beležko v kateri so zbrane naloge in vsebine, ki jih spoznavajo na poti. Program popestrijo doživljajske točke, kjer učenci spoznajo zdravilne rastline, zajamejo vodo iz čudežnega studenca in prisluhnejo vilinskemu petju vil rusalk, obiščejo vilinsko mesto Pikel, se preizkusijo v vilinskem letenju in še mnogo več.

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA: 

Dogodivščina Vilinski Homec se prične na parkirišču pri Gostilni Repanšek, kjer vas pričaka vodnik. Pot je dolga 3,6 km, je urejena, nezahtevna, dobro označena z vilinskimi smerokazi in utrjena, otroci naj imajo pohodno obutev.

Program traja cca 2,5 uri. 

Znotraj programa lahko umestimo šolsko malico. 

PRAVLJIČNI ŠUMBERK

Pravljični Šumberk je pohodniška pot v Domžalah, ki vas popelje skozi gozd Šumberk ter razkriva zgodbe iz davnine, še posebej podrobno pa spoznate zgodbo o slamnikih iz Domžal.

VSEBINA PROGRAMA:

Domžale so mesto z bogato zgodovino in skrivnostno naravo. Odpotovali boste v prazgodovino tega kraja in pravljično lep gozd Šumberk. V njih domujeta tudi jamski škrat Domželc in hrošček Simon, ki je velik prijatelj lisičke, ki živi v gozdu na Šumberku. Lisička s Šumberka ima čudovit slamnik, ki ga nikoli ne sname z glave. Prav takšen slamnik je nosila že njena mama, pa od mame mama in tako nazaj… Toda zgodilo se je nekaj strašnega. Lisička je na Šumberku izgubila slamnik in zdaj potrebuje pomoč…
Na pot se podate z vodnikom, ki glede na starostno skupino predstavi učne vsebine*, ki se navezujejo tako na naravno kot kulturno dediščino tega kraja. Spoznavajo vsebine, vezane na mlinarstvo, kras in kraške pojave, spoznavajo drevesne vrste in zelišča. Predstavimo jim tradicijo slamnikarstva in izdelovanja slamnikov ter se sprehodimo daleč v prazgodovino tega kraja.

Poleg tega učenci pot prehodijo z beležko Pravljični Šumberk, v kateri so zbrane naloge in vsebine, ki jih spoznavajo na poti. Program popestrijo doživljajske točke, kjer učenci spoznavajo raznolika drevesa, živali in celo kraške jame.

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA: 

Dogodivščina Pravljični Šumberk se prične pri kavarni Češmin v središču Domžal, kjer vas pričaka vodnik. Pot je dolga 3,5 km, je krožna, urejena, nezahtevna, dobro označena s smerokazi.

Program traja cca 2,5 uri. 

Znotraj programa lahko umestimo šolsko malico. 

Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji

CENA PROGRAMOV

 Cena za skupine do 15 otrok:
7€ na otroka + 70€ za vodnika
Ob rezervaciji pedagoškega programa vam omogočamo nakup slikanice izbrane poti po ceni 10 EUR (redna cena 20 EUR.

Predšolske in šolske skupine se na pohod po pravljično – doživljajskih poteh lahko odpravite tudi samostojno. Cena didaktične knjižice – beležke, ki je vstopnica za samostojen strukturiran obisk poti, znaša 7 EUR/otroka.

PRAVLJIČNA PRIPOVEDOVANJA IN USTVARJALNA DELAVNICA

Pripovedovalka Maja Čabraja vas lahko popelje v naslednja pravljična doživetja: Izgubljeni slamnik (Pravljični Šumberk), Čarovniška šola Krškočara in Mali plac
Trajanje: 30 minut oz 45 min z ustvarjalno delavnico

Cena: 150 EUR brez DDV

GLASBENE PRAVLJICE

Za predšolske otroke in učence 1. triade OŠ smo pripravili uglasbljene zgodbe pravljično-doživljajskih poti, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju. Izdane so na dveh zgoščenkah, izvajamo pa jih tudi kot predstave v vrtcih in šolah. Otroci preko zvokov, glasov, melodij in doživetega pripovedovanja spoznavajo skrivnosti slovenskih krajev, pokrajin in ljudi. 

Goblin Karst

Nastopajo: Nina Peče Grilc, Ana Kravanja in Samo Kutin, trajanje 30 minut

Kaj le so ušpičili nagajivi škratje s Krasa! Nekaj je narobe z burjo, s kraškim kamnom in s pisanim rujem! In zato Kras ni več takšen, kot bi moral biti. Še sreča, da so tu navihani otroci s Krasa, ki se ne ustrašijo škratjih škratolovščin in rešijo Kras škratjega uroka. Pa pazite se kraških škratov, čisto nič prijazni niso! 

Glasbena pravljica The Karst Goblins je nastala po slikanici Uroša Grilca in ilustratorja Zvonka Čoha. Glasbenika Ana Kravanja in Samo Kutin ter pripovedovalka Nina Peče Grilc vas popeljejo v zvoke in barve Krasa ter vam razkrijejo številne njegove skrivnosti. Otroci so tako pripravljeni na dogodivščino v naravi – Goblin Karst v Štanjelu je malo pravljični in malo resnični čudoviti svet kamna, burje in ruja.

Škratji Kras pravljično-doživljajska transverzala Škrateljc

Krškodabra School Of Witchcraft

Nastopajo: Nina Peče Grilc, Ana Kravanja in Samo Kutin, trajanje 30 minut

Adam, Jurij, Val in Veronika so štirje prijatelji, ki se učijo in urijo za čarovnike. A že prvi dan šole jih čaka velika preizkušnja, saj je njihovo šolo zadel tristoletni urok. Čiri-copra-čara, krško-čara-mara! Samo ena stvar premaga urok Krškočare: skrbno zacopran in s ščepcem skrivnosti zašiljen čarobni zvarek!   

Glasbena pravljica Krškodabra School Of Witchcraft je nastala po slikanici Uroša Grilca in ilustratorja Jureta Engelsbergerja. Zvočno čarovniško popotovanje skozi skrivnostni pragozd in svet čarovniških dogodivščin vam pričarajo glasbenika Ana Kravanja in Samo Kutin ter pripovedovalka Nina Peče Grilc. Glasbena pravljica otroke pripravi na pravljično doživetje Krškodabra v Krškem, kjer učence čarovniške šole v naravi čakajo različne preizkušnje.

Glasbena pravljica Pravljično-doživljajska trasnsverzala Škrateljc

Mali plac

Nastopajo: Nina Peče Grilc, Ana Kravanja in Samo Kutin, trajanje 30 minut

Mali plac je čarobno lep kraj in prijazen dom številnih močvirskih živali. Toda škratji urok z Malega placa prežene vse močvirske živali. Le želva zbere dovolj poguma, da se sooči s škratjo nadlogo. V temačnem škratjem gozdu jo čakajo tri zahtevne škratje uganke, saj škratje od vsega najraje sprašujejo zagonetne reči. A želva ve, da si tisti, ki reši škratovo uganko, pribori naklonjenost teh malih hudob. Bo želvi uspelo najti rešitev in pregnati škratji urok? Bo Mali plac spet postal prijazen dom mnogoterih močvirskih bitij?

Mali plac je zgodba Uroša Grilca in ilustratorja Gorazda Vahna z močnim ekološkim sporočilom o tem, kako pomembno je ohranjanje ravnotežja v naravi in skrbi za naravno okolje. Ob glasbi Ane Kravanja in Sama Kutina ter pripovedovanju Nine Peče Grilc otroci zgodbo in njeno sporočilo čustveno dojemajo skozi različne naravne zvoke, ki se prelivajo v bolj abstraktne pravljične škratovske melodije in šume. Zgodba tako ustvari posebno zvočno okolje, ki nas prestavi v močvirski svet, ter otroke pripravi za doživetja na Poti močvirskih škratov na Mali Plac na Ljubljanskem barju.

Pot močvirskih škratov na Mali plac pravljično-doživljajska pot Škrateljc glasbena pravljica

Zaklad pokljuških škratov

Nastopata: Žiga X Gombač & Albert Camlek, trajanje 30 minut

Škrat Jurček je mlad škrat s Pokljuke, ki pa ga pesti velikanska težava. Želi si namreč postati odrasel škrat, kar pa v škratjem svetu nikakor ni preprosto. Opraviti mora na videz nerešljiv izziv, ki so mu ga naložili starejši škratje. Mu ga bo uspelo rešiti?

Zabavna glasbena pravljica Zaklad pokljuških škratov je nastala po istoimenski slikanici Žige X Gombača in ilustratorja Gorazda Vahna. Pripovedovalec Žiga X Gombač in glasbenik Albert Camlek pripravita iskrivo, poučno in živopisno pripoved, prežeto z zabavnimi songi in spoznavanjem osnovnih števil. Otroci spoznajo, kako pomembno je imeti dobre prijatelje, zakaj je vedno dobro biti prijazen in spoštljiv ter zakaj so planinski orli najbolj navihane živali daleč naokoli.

Zaklad pokljuških škratov Žiga X. Gombač Škrateljc slikanice

The Roistering Dormouse

Nastopajo: Nina Peče Grilc, Ana Kravanja in Samo Kutin, trajanje 30 minut

Glasbena pravljica Polh rogovilež otroke skozi zgodbo popelje po razkošni zvočni krajini. Polh rogovilež namreč biva na podstrešju gradu, a ker prireja bučne rogovilske zabave, ga grofje preženejo, zato si mora poiskati nov dom. In preizkuša, ali bi lahko bival pri čebelah, pri jazbecu, čukih, a povsod gre nekaj hudo narobe. Na koncu najde staro bukev, v kateri biva polšja družina in tam si polh ustvari nov dom. 

Polh rogovilež je nastal po slikanici Uroša Grilca in ilustratorke Maše Kozjek. Z glasbeno pravljico se najprej sprehodimo skozi »grajske zvoke«, nato spoznamo rogoviljenje glasnega polha, potem pa z različnimi inštrumenti ustvarjamo zvoke, ki jih slišimo v gozdu. Glasbena pravljica bo otroke spodbudila, da se odpravijo v Dormouse Adventure Park in pomagajo polhu najti nov dom! 

Polhov doživljajski park pravljično-doživljajska pot Škrateljc

Cena glasbene pravljice je 500 € brez DDV
Trajanje programa: 30 min oz 45 min z glasbeno delavnico

GLASBENE PRAVLJICE IMAMO TUDI NA CD ZGOŠČENKI!

-25%
Original price was: 12,00 €.Current price is: 9,00 €.

Za dodatne informacije in rezervacijo termina pišite na: ksenja@skrateljc.org ali pokličite na številko 070 409 844.

Z veseljem prisluhnemo tudi vašim željam!

Stopite v kontakt z nami

Za dodatne informacije in rezervacije nam pišite na ksenja@skrateljc.org ali pokličite na 070 409 844. Z veseljem vam bomo pomagali!