PONUDBA ZA 2. TRIADO

Pred vami so pravljično – doživljajski programi, namenjeni učencem 4. – 6. razreda. Programi spodbujajo h gibanju v naravi in spoznavanju pohodništva na zabaven način, spodbujajo domišljijo in lastno ustvarjalnost ter omogočajo spoznavanja narave in razvijanje odnosa do njenega ohranjanja ter dvigovanje ekološke zavesti.

pEDAGOŠKI Pravljično-doživljajski programi

VELIKANI ISTRE

Istra je dežela velikanov, ki so ljudem nekoč radi pomagali. Klesali so skalne stene, postavljali griče, premikali reke in gradili gradove. Za zaščito Kubeda so zgradili Turn, nenavaden stolp s petimi vogali, ki mu po vsej Evropi ni enakega. A ljudje do velikanov niso bili prijazni, zato so ti te kraje zapustili. In tu se začne pravo doživetje.

VSEBINA PROGRAMA

Na pot se učenci podajo z Velebeležko, s pomočjo katere iščejo sledi velikanov Istre in spoznavajo njihov svet, odkrivajo njihove graditeljske spretnosti, govorico in velikanske vrednote. Na poti zbirajo velepečate, poiščejo zlata jajca, spregovorijo v velikanščini in odkrivajo skrivnosti Istre, ki je na pobočju Lačne še posebej pravljična in slikovita, polna čudovitih vonjev, raznolikih oblik ter zgodb. Vodnik glede na starostno skupino učencev na poti predstavi učne vsebine, ki se navezujejo na naravno in kulturno dediščino Slovenske Istre: zgodovina Kubeda in istrskih gradov, gradnja suhega zidu, značilnosti Kraškega roba, rastlinstvo in živalstvo tega območja, Šavrinke in njihovo izročilo. Velik poudarek pa je tudi na istrskih narečjih, glagolici in ljudskem izročilu (istrske strašljivke, zgodbe domačinov, …).

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA:

Dolžina poti je 4,5 km, vmes odmor za malico. Oprema: športna obutev, nahrbtnik z vodo in šolsko malico.
Izhodišče: Kmetija Jakomin, Kubed

Program traja cca 3 ure

SMARAGDNA DOGODIVŠČINA OB AJDOVSKEM ZIDU

Smaragdna dogodivščina ob Ajdovskem zidu vodi čez Zaplano pri Vrhniki, ob ostankih rimskega zapornega zidu imenovanega Claustra Alpium Iuliarum. Pot na eni strani razkrije veliko zanimivosti o rimski zgodovini in o skrivnostnih velikanih, imenovanih Ajdi, po drugi strani pa odkriva čudoviti svet narave. 

OPIS PROGRAMA

Ajdovski zid je že dolga stoletja zapuščen. Toda življenje ob njem ni nikoli izginilo. Gozd okrog njega je dom številnih rastlin in živali ter zelo zanimiva in raznolika pokrajina. Na poti bodo učenci spoznali malega Rimljana Julijana, ki jih bo naučil nekaj latinskih pregovorov ter zelo zanimivega in redkega  prebivalca teh gozdov, smaragdnega deževnika

Med Vrhniko in Logatcem se proti Zaplani vije najdaljši rimski spomenik v Sloveniji, imenovan Ajdovski zid. Je del obsežnega obrambno-zapornega sistema, ki so ga Rimljani zgradili med Reko na Hrvaškem in Oglejem v Italiji in se imenuje CLAUSTRA ALPIUM IULIARUM. Ajdovski zid je dolg okoli 7 km, ob njem pa je nekoč stalo kar 35 obrambnih stolpov. Dva med njimi sta delno rekonstruirana zato na poti začutimo velikopoteznost rimskih graditeljev. 

Vodnik glede na starostno skupino učencev vsebine predstavi večplastno. Učne vsebine* se navezujejo na zgodovino kraja (rimska zgodovina), naravno in kulturno dediščino (prepoznavanje dediščine, ozaveščanje o njunem ohranjanju in varovanju), naravne značilnosti pokrajine (bogastvo živalskega in rastlinskega sveta, kraške značilnosti, sobivanje človeka in narave). Učenci na poti spoznavajo zakone narave in družbe, predvsem pa tudi njuno sožitje

Na pot se učenci podajo s Smaragdno beležko, izvirno različico učnega lista, v kateri so predstavljene vsebine, s katerimi se srečujejo na poti.

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA:

Pot se prične ob stari cesti med Vrhniko in Logatcem, na odcepu za Zaplano. Lahka pohodniška pot je dolga 4 km in je dobro označena. Priporočljiva je pohodniška obutev.

Program traja cca 2,5 uri. 

Znotraj programa lahko umestimo šolsko malico. 

TEMPELJ ZMAJA LINTVERNA

Tempelj zmaja Lintverna je gozdna pustolovščina, ki nas poveže z naravo in nauči veščin krotilcev vode. Dogodivščina otroke popelje v starodavni svet zmajev, ki predstavljajo neukrotljivo moč narave. So ljudje včasih pri kraškem izviru res videli zmajeve mladiče ali pa gre za katero od nenavadnih živali, ki še danes bivajo ob čudežnem potoku Bela? 

VSEBINA PROGRAMA

Na poti učenci spoznavajo veščine in skrivnosti krotilcev vode. To so ljudje s posebnimi znanji in močmi, ki v naravi vzpostavljajo ravnovesje. Vodnik glede na starostno skupino razlaga učne vsebine, ki se navezujejo na naravno in kulturno dediščino tega območja in reke Bele ter na živali, ki prebivajo ob in v njeni strugi. Predvsem pa je velik poudarek na vzpostavljanju stika z naravo, iskanju sozvočja in ozaveščanja o moči narave skozi raznolike gibalne in dihalne vaje. 

Po poti se učenci sprehodijo z Zmajebukvico, v katero zbirajo žige nenavadnih živali, z zvočili privabljajo zvoke narave ter se urijo v zmajogi za vstop v Zmajev red krotilcev vode.

*Pohodniška pot je zahtevnejša in z določenimi omejitvami, zato se o obisku skupin dogovarjamo individualno. Priporočamo pa jo predvsem učencem od 1. razreda dalje ter manjšim skupinam (interesne dejavnosti, planinski krožki, ipd.) zaradi specifičnega dostopa do izhodišča.

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA:

Dogodivščina Tempelj zmaja Lintverna se prične pri koči v Starem malnu na Vrhniki, kjer vas pričaka vodnik. Pohodniška pot je zahtevnejša, dolga 2 km. Potrebna je dobra pohodniška obutev.

Program traja cca. 2,5 uri.

Znotraj programa lahko umestimo šolsko malico.

KRŠKOČARA

Krškočara je pohodniška pot v Krškem, ki razkriva zanimivosti, povezane z zgodovino Krškega in z učenjaki, ki so tu bivali (Bohorič, Dalmatin, Valvasor), pa tudi z energijo in zanimivo naravo. 

Priporočeno je, da otroci pred obiskom poznajo slikanico Krškodabra School Of Witchcraft.

VSEBINA PROGRAMA

Zgodba Krškočare govori o štirih prijateljih, ki se učijo in urijo za čarovnike. A že prvi dan šole jih čaka velika preizkušnja, saj je njihovo šolo zadel tristoletni urok. Pravljično doživetje Krškočara učence popelje v čarovniško šolo, v kateri jih čakajo različne preizkušnje. 

Zgodba o čarovniški šoli Krškočari, ki jo zadane urok nevidnosti, je nastala v času, ko je svet čez noč doletela šola na daljavo. Je zgodba o učiteljih in učiteljicah, ki učence spremljajo na novih poteh skozi neznano. 

Vodnik glede na starostno skupino učencev predstavlja različne učne vsebine*, ki se navezujejo na naravo: prepoznavanje živali, drevesnih vrst (Krakovski gozd), rastlin in zelišč, na zgodovino kraja (prazgodovina, Kelti), na pisave (vrste pisav, slovenski jezik), književnost (ločevanje med resničnostjo in pravljičnimi, fantastičnimi elementi), krepitev socialnih veščin (sprejemanje sebe in drugih, drugačnosti). 

Pot učenci prehodijo s čaropalico in Čarobukvico, beležko, v kateri so zbrane vsebine, ki jih spoznavajo na poti.  Program popestrijo doživljajske točke, kjer rešujejo naloge, skozi katere se naučijo veliko novega o Krškem in se prepustijo zgodbam, tako pravljičnim kot resničnim. 

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA:

Dogodivščina Krškočara se prične v atriju Mestnega muzeja Krško, kjer vas pričaka vodnik. Pot je dolga 4 km, je urejena, nezahtevna, dobro označena s smerokazi in utrjena, učenci naj imajo pohodno obutev. 

Program traja cca 3 ure

Znotraj programa lahko umestimo tudi šolsko malico. 

POT MOČVIRSKIH ŠKRATOV NA MALI PLAC

Mali plac je naravni rezervat na Ljubljanskem barju, najjužnejši ostanek visokega barja. Tu se na majhnem prostoru zgoščajo vse ključne značilnosti barja, kakršno je bilo nekoč.  Zgodba približa vrednote in lepote Ljubljanskega barja in jih spodbuja k odkrivanju in varovanju narave. 

Priporočeno je, da učenci pred obiskom poznajo zgodbo Mali plac

OPIS PROGRAMA

Zgodba, ki spremlja program, govori o Malem placu, čarobnem kraju, polnim nenavadnih cvetlic in živali. V njem vse brbota, reglja, šumi in žvrgoli. Že tisoče let ga prekriva mah, ki sega globoko v gozd, v kraljestvo močvirskih škratov. Na Malem placu živijo močvirski škrati, ki radi kakšno ušpičijo. Mali plac so začarali v narobe plac, tako da so vse živali pobegnile, prišli pa so  zoprni komarji in nadležne mušice. Naloga učencev je, da prelomijo urok in rešijo Mali plac. Učencem doživetje na poti popestrijo velike lesene skulpture močvirskih živali, tudi želve sklednice, ki je osrednji lik zgodbe. 

Vodnik glede na starostno skupino učencev na poti predstavi učne vsebine*, ki se navezujejo na  živalstvo in rastlinstvo mokrišč in barja, geografske značilnosti barja (visoko in nizko barje, Ljubljanica), zgodovino kraja (koliščarji, deblak, kolo), ekologijo (ohranjanje mokrišč, naravne dediščine). Poudarek je na gibanju v naravi (pohodništvo) in gozdni pedagogiki

Vse učne vsebine so del Močvirske beležke, odlični različici učnega lista, s katero se učenci sprehodijo čez pot in sproti rešujejo naloge. S pomočjo doživljajskih elementov odkrivajo čudovito naravo, saj se pravljični svet vseskozi prepleta z resničnimi lepotami narave.

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA:

Pot je urejena, lahka, dolga 3,2 km. Pot se prične v Športnem parku Bevke, kjer vas pričaka vodnik. Pot je dobro označena in utrjena, učenci naj imajo pohodno obutev, nikakor pa ne smejo biti obuti v škornje. 

Program traja cca 2,5 uri.

Znotraj programa lahko umestimo šolsko malico. 

ŠKRATJI KRAS

Škratji Kras je pohodniška pot v Štanjelu na Krasu, ki učence popelje v čudoviti svet Krasa, jim razkrije marsikatero kraško skrivnost ter skrite kotičke prelepega starodavnega Štanjela. Priporočeno je, da učenci pred obiskom poznajo zgodbo The Karst Goblins

Odlična dopolnitev programa predstavlja obisk gradu Štanjel in njihovega izkustvenega muzeja, kjer bodo učenci lahko doživeli Kras z vsemi svojimi čutili.

VSEBINA PROGRAMA:

Komenski Kras je »Kras v malem«, saj na njem najdemo vse ključne naravne vrednote Krasa, območje Štanjela pa je izjemno bogato s kulturno dediščino. Je pripoved o tem, kako so nagajivi škratje zagodli prebivalcem Štanjela, v katerem je vse postavljeno na glavo. Na Škratjem Krasu so skrili kraške pečate in vsenaokrog natrosili škratje uroke. Kraški svet zdaj ni več trden kot kamen, vztrajen kot burja in pisan kot ruj. Kras potrebuje pomoč! In tukaj se poda domišljija na čisto pravo pot iz kamna in prsti.

Vodnik učencem glede na starostno skupino podaja učne vsebine*, ki se navezujejo na značilnosti Krasa in kraške pokrajine (naravne značilnosti gozdov, rastja, kraškega kamna, kraških jam), umetnost (kamnita glasbila, slikarstvo), zgodovino kraja (Štanjel), živalstvo kraškega področja (podrobneje spoznajo dve živalski vrsti, kraškega ovčarja in človeško ribico) ter književnost (slovensko pesništvo – Srečko Kosovel). Učenci so spodbujeni k ustvarjanju, saj jim je Kras predstavljen kot umetniški navdih.  

Vse vsebine so predstavljene v Krasni beležki, izvirni različici učnega lista, s pomočjo katere učenci prehodijo pohodniško pot in rešujejo naloge. Na poti jih očarajo skulpture iz lesa in kamna iz kraških kamnolomov, ki poskrbijo, da pot ni le poučna temveč tudi zabavna.  

LOKACIJA IN TRAJANJE PROGRAMA: 

Dogodivščina Škratji Kras se prične na parkirišču ob pošti v Štanjelu, kjer vas pričaka vodnik. Pohodniška pot je lahka, dolga 3,4 km. Priporočljiva je pohodniška obutev. 

Program traja cca 2,5 uri. 

Znotraj programa lahko umestimo šolsko malico. 

Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Škratji Kras pravljično-doživljajska transverzala Škrateljc
Škratji Kras pravljično-doživljajska transverzala Škrateljc
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Škratji Kras pravljično-doživljajska transverzala Škrateljc
Škratji Kras pravljično-doživljajska transverzala Škrateljc
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji
Šolski izleti Škrateljc Pravljično-doživljajska transverzala po Sloveniji

CENA PROGRAMOV

 Cena za skupine do 15 otrok:
7€ na otroka + 70€ za vodnika
Ob rezervaciji pedagoškega programa vam omogočamo nakup slikanice izbrane poti po ceni 10 EUR (redna cena 20 EUR.

Predšolske in šolske skupine se na pohod po pravljično – doživljajskih poteh lahko odpravite tudi samostojno. Cena didaktične knjižice – beležke, ki je vstopnica za samostojen strukturiran obisk poti, znaša 7 EUR/otroka.

POVEZAVA Z UČNIMI NAČRTI ZA 4-6. RAZRED OSNOVNE ŠOLE

 • vsebine, vezane na okolje (kako človek vpliva na naravo, kako spremembe vplivajo na naravo in
  človeka, človekov vpliv na naravo)
 • vsebine, vezane na književnost (prepoznavanje pravljic in legend, pravljičnih elementov, primerjava in razlikovanje od resničnosti), književna dela (Veronika Deseniška, Celjski grofje)
 • vsebine, vezane na naravo (prepoznavanje rastlin in živali, njihovih podobnosti in razlik,
  poimenovanja zelišč in njihovih učinkov, prepoznavanje drevesnih vrst)
 • vsebine, vezane na prostor (značilnosti kraja, pokrajine, šege in navade, gospodarske in druge dejavnosti)
 • vsebine, vezane na čas (preteklost kraja, naravna in kulturna dediščina kraja/pokrajine, znane osebnosti)
 • vsebine, vezane na družbo (načini sporazumevanja, medsebojni odnosi, spoštovanje in sprejemanje drugačnosti, medsebojna pomoč, solidarnost, sprejemanje sebe in svoje moči, družbeni razvoj, družbene spremembe)
 • športne vsebine (premagovanje ovir, plezanje, ciljanje tarče, urjenje ravnotežja…)
 • naravoslovne vsebine, vezane na živo naravo (rast in razvoj rastlin, neživi dejavniki okolja in vpliv na živo naravo, vpliv bivalnih razmer na življenje rastlin in živali, spreminjanje narave skozi daljša časovna obdobja, prilagoditev rastlin na okolje, pomen v ekosistemu in za človeka)
 • vsebine, vezane na naravno in kulturno dediščino pokrajine, skrb za okolje, skrb za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
 • geografske vsebine (spoznavanje občin na območju Ljubljanskega barja in njihovih glavnih zanimivosti, ki oblikujejo barje)
 • vsebine, vezane na orientacijo v prostoru

Otroci se na naših poteh učijo:

 • rimskih številk in latinskih pregovorov
 • prepoznavanja vrst rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju
 • prepoznavanja drevesnih in grmovnih vrst, ki rastejo v ožjem okolju
 • natančno in sistematično zaznavati in opazovati naravo in okolje s čim več čutili
 • povezati naravo s sodobno umetnostjo (glasba, slikanje,  pesništvo in arhitektura)
 • medpredmetno povezovanje: zgodovina in slovenščina (latinica in latinščina), zgodovina in matematika (rimske številke, latinski pregovori), naravoslovje in ekologija

Za dodatne informacije in rezervacijo termina pišite na: ksenja@skrateljc.org ali pokličite na številko 070 409 844.

Z veseljem prisluhnemo tudi vašim željam!

Stopite v kontakt z nami

Za dodatne informacije in rezervacije nam pišite na ksenja@skrateljc.org ali pokličite na 070 409 844. Z veseljem vam bomo pomagali!